Med varlig hånd

En varsom renoveringsprosess har forandret huset fra 1920-tallet til et lyst og funksjonelt hjem.