I dette huset er det plass til alle

Grunnfilosofien til Benedicte i Tønsberg er at alle i familien skal ha plass til å være sammen.