67 kvadratmeter delt på fire

Smarte løsninger har gitt Laura, Niklas og de to døtrene plassen de trenger til et godt liv.