Kontakt

Postadresse:

Bonnier Media AS
Postboks 61 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 6
0158 Oslo

KUNDESERVICE
Alle henvendelser vedrørende velkomstgaver, abonnement, adresseforandring, innbetalinger, verving, vervepremier, klubbtilbud, tidligere utkomne blader m.m. bes rettet til abonnementsavdelingen hos Kundeservice. Ønsker du å endre abonnementet, må disse endringene være oss i hende senest 5 dager etter at du har mottatt bladet. Husk å oppgi abonnementsnummer ved alle henvendelser. Dette nummeret finner du på girokortet.

Bonniers Kundeservice
Postboks 1188 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: 23 06 87 03
Telefaks: 23 06 87 30

Åpningstider:
Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag-torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 14.00

E-post: [email protected]
www.kundeservice.com

ANNONSESALG
Bonnier Media AS
Postboks 1019 Sentrum
0104 Oslo

Telefon: 22 04 73 00
Telefaks: 22 04 73 01

Salgssjef: Kjerstin Konterud

Magasinansvarlig: Katja Norman Ljungblom
Telefon: 92 29 21 57

Mediakoordinator: Hildur Mork


REDAKSJONEN

Sjefredaktør: Helle Blok

Redaksjonssjef: Pernille Ancher

Redaktionssekretær: Lea Kruse

Journalist: Nanna Fløjborg

Stylist: Julie Løwenstein

Art Director: Stine Kokfelt og Tina Zaremba

Nettansvarlig: Julie Lucie Liljeroth

Tilrettelegging og korrektur: Helt Klart AS

Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for manuskripter, bilder og illustrasjoner som ikke er bestilt. Magasinet/nettsiden må kun siteres med tydelige kildehenvisninger. Gjenbruk av redaksjonelt stoff tillates kun etter avtale. Redaksjonelt stoff fra magasinet/nettsiden må ikke brukes i ervervsøyemed.

UTGIVER
Bonnier Media AS
Postboks 61 Sentrum
0101 Oslo