Hent inspirasjon fra Josephines vidunderlige og kreative julehjem

Hos Josephine og Rasmus er kassene med julepynt fulle av ting med høy affeksjonsverdi. Pynten skal helst ha humoristiske innslag, og den trenger ikke matche noe annet enn menneskene og minnene de er glad i.