Julies fremste verktøy er malekost og spann

Maling er Julie Embrås beste DIY-verktøy og hun har alltid et par spann stående hjemme. Se hennes favorittfarger!