I denne hytta er det full avslapning som gjelder

Hjemmesnekrede møbler som innbyr til kos, arvefunn og familiens malerier.