Her er det fargene som rår

Bente og Jarand har ingen hvite vegger.