9 kule kjøp i to prisklasser

Spill på kontraster mellom hardt, mykt, gammelt og nytt for å skape en personlig og kontrastfyllt stil hjemme. Her er ni kjøp til både budsjettpris og til plusspris.