Bli med inn i Emily Salomons feminine storbyhule

Når Emily innreder går hun for en fin og hyggelig atmosfære med mengder av personlige funn og arvestykker. Bli med på besøk.